Op Stal Veldhof staat kwaliteit en welzijn voorop. Onze doelstelling is: Het fokken van een dressuurgericht veulen dat de genen in zich heeft om een Olympiadepaard te worden. We werken met genetisch interessante merries, met potentie voor de (top)sport. De merries waar wij mee fokken beschikken allen over het elite-predicaat. Om dit talent te ontwikkelen moeten de milieuomstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Allereerst komt daar de verzorging en het houden van de paarden om de hoek kijken.

VISIE

Vanaf 2019, na te houden van meer dan 25 jaar pensionstal, is Stal Veldhof nieuw opgezet voor de fokkerij en opfok van hoogwaardige rijpaard-veulens met een dressuur achtergrond. De stal, gerund door Ria en Jo van den Broek, is gevestigd in Hilvarenbeek waar de landelijke bosrijke omgeving, het actief bewegen en het sociaal contact hoogtij vieren. Stal Veldhof ligt plm. 10 km ten zuiden van Tilburg (Noord-Brabant), omringd door weilanden en op plm. 400 mtr. van een groot bosgebied van enkele duizenden hectares met ruiterroutes. Deze omgeving is voor ons cruciaal. Elk jaar worden er ongeveer 4 veulens geboren. Onze fokmerries komen dagelijks, gedurende meerdere uren, in de weilanden van onze huiskavel.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het actief sporten van de fokmerries in de tijd nadat het veulen gespeend wordt en zolang de nieuwe dracht dit redelijkerwijs toelaat. Het actief sporten omvat effectief ongeveer een half jaar waarin getraind kan worden en aan wedstrijden kan worden deelgenomen. Mede door de achtergrond docent lichamelijke opvoeding is Jo van mening dat verantwoorde beweging voor mens en dier een must is, zo ook voor onze fokmerries. We zien dit terug in de algehele gezondheid waarbij de fokmerries fitter blijven op hogere leeftijd. Gebruikelijk pakken we het rijden van de merries meestal op zodra het veulen ongeveer 3 maanden oud is en werken dan geleidelijk gedurende enkele maanden aan de conditie.

Lucht, licht en ruimte zijn voor paarden van het allergrootste belang. We hebben gezorgd voor veel volume in de stal en deze zo gebouwd dat alles open kan staan zonder dat er tocht in de boxen komt. De paarden blijven altijd voorzien van frisse lucht en hebben geen last van stof.

Naast optimale voeding, met als basis voordroogkuil en daarnaast krachtvoer, is er ook veel aandacht voor sociaal contact tussen de paarden, op een wijze dat ze elkaar niet snel beschadigen. De paarden kunnen elkaar in de box altijd zien en ruiken en in de twee opfokstallen werken we met groepen in een vaste samenstelling. Van veulen af aan komen de paarden veel in de hand.

AFWISSELING

Voor de periode dat de merries in training zijn geldt dat ze veel afwisselende arbeid krijgen. Naast de reguliere training in de gedraineerde rijbaan en longeer-piste gaan de paarden regelmatig naar het bos voor een ontspannen buitenrit met aangepaste trainingsarbeid. Dit alles draagt bij aan de mentale en fysieke fitheid en het welzijn van de paarden.